چگونه میتوانیم فرزندان مسئولیت پذیرتری داشته باشیم؟

/
والدینی که میدانند  ما بیش از آنچه فکر میکنیم بر زندگیمان تسلط…

بازی های روانی

/
  «دختر جوانی» را در نظر بگیرید که با پسری آشنا می شود …

چگونه میتوانیم احساس کنترل بیشتری بر زندگیمان داشته باشیم؟

/
  آیا تا به حال شده از دعوای همیشگی فرزندانتان با یکدیگر احسا…

افرادی که حالت "بالغ" شان مسلط است چگونه رفتار می کنند؟

/
  تحلیل رفتار متقابل : حالت بالغ     حالت "بالغ " مانند واسطه است میا…

تحلیل رفتار متقابل : حالت والد

/
  کودک ، والد ، بالغ سه حالت شخصیت هستند.   آیا …

حالت "کودک "در شخصیت افراد چگونه است؟

/
  تحلیل رفتار متقابل : حالت "کودک " حالت "کودک "در شخصیت…

فرزندپروری با منبع کنترل درونی

/
  فرزندپروری با منبع کنترل درونی یا روش باغبانی در فرزندپ…

ویژگی های بازی های زندگی

/
  دانستن ویژگی های بازی های روانی برای تشخیص بهتر آنها و خا…

فرزندپروری با منبع کنترل بیرونی

/
در ادامه ی مقاله های منبع کنترل شما چیست ؟ فرزندپروری با منبع …