شعبه یک – وقت کودکی

فرمانیه شرقی – بعد از چهارراه فرمانیه – ضلع شمالی نارنجستان هفتم – پلاک ۱۳

تلفن: ۲۶۴۵۵۲۳۰

تلگرام: @vaghtekodali

ایمیل: elahe.magazine@gmail.com

شعبه دو – الهه

خیابان شریعتی – بین بهار شیراز و ملک – کوچه شکوری – پلاک ۲۶

تلفن: ۷۷۶۲۷۶۸۷

تلگرام: @elahemahd

ایمیل: elahe.magazine@gmail.com

شعبه سه – الهه مهر

خیابان دولت – دیباجی جنوبی – ابتدای کاووس – کوچه کجوری – پلاک ۲۰

تلفن: ۲۲۷۸۵۱۷۴ – ۲۲۵۸۰۷۰۶

تلگرام: @elahemehrmahd

ایمیل: elahe.magazine@gmail.com

به ما ایمیل بفرستید