نوشته‌ها

دلبستگی ایمن به مهد

تبدیل اضطراب جدایی به دلبستگی ایمن در کودکان

/
 در ادامه ی مقالات اضطراب جدایی    اقدامات تسهیل گرانه والدین می ت…

تعریف ما از شخصیت چیست ؟ (۲)

/
تعریف ما از شخصیت چیست ؟ (قسمت دوم )   تعریف ما…

آیا می دانید شخصیت چیست ؟(1)

/
شخصیت    اغلب وقتی میخواهیم دیگران و خودمان را توصیف کنیم از وا…